Locaties & tijden

HATHA YOGA
- Iedere dinsdag* 19.00  - 20.00 u              I.V.M. CORONA VIRUS IS DE LOCATIE GESLOTEN EN DAAROM VERVALLEN
                                        20.15 - 21.15 u              ALLE YOGALESSEN (HATHA EN RESTORATIVE)  TOT 6 APRIL 2020

RESTORATIVE YOGA 19.00 - 20.30 u
- 29 januari 2020
- 11, 25 maart 2020
- 6, 27 mei 2020
- 10, 24 juni 2020
                                       
gebouw Ostrea Lyceum, Fruitlaan 3, Goes
(*m.u.v. schoolvakanties)

schooLvakanties (dan geen yogalessen)

Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie: 16 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020
Meivakantie: 20 april t/m 5 mei 2020
Zomervakantie: 30 juni t/m 1 september 2020

PRIJZEN

HATHA YOGA (1 uur)

* Losse les: € 12,50


* Abonnement: € 80,- per 10 lessen
Deze lessen zijn 13 weken aaneengesloten geldig, met uitzondering van de schoolvakanties. Je mag  drie keer een les missen, daarna wordt de gemiste les in rekening gebracht. Een gemiste les kan worden ingehaald in de daarop volgende week door twee lessen achter elkaar te volgen. Dit abonnement wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk één  kalendermaand voor afloop van het abonnement te worden doorgegeven via info@yogalotuzz.nl 

Het bedrag van € 80,- dient in de eerste les, ná je proefles,  contant of via de bankrekening te worden voldaan.

PROEFLES HATHA YOGA (1 uur)

€ 10,-

RESTORATIVE YOGA (1,5 uur)

* Losse les: €15,-
voor de restorative yoga wordt geen abonnement afgesloten maar per les betaald.