Locaties & tijden

DE RESTORATIVE YOGALESSEN VERVALLEN.HATHA YOGA
- Iedere dinsdag* 19.00  - 20.00 u
                                        20.15 - 21.15 u
       
RESTORATIVE YOGA
-  *19.00 - 20.30 u

                                       
locatie:  schoolgebouw Ostrea Lyceum (Goes-Zuid) 
                 Fruitlaan 3

                  4462 EP GoesschooLvakanties (dan geen yogalessen)

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021
Meivakantie: 26 april t/m  7 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 4 september 2021

PRIJZEN

HATHA YOGA (1 uur)

* Losse les: € 12,50


* Abonnement: € 80,- per 10 lessen
Deze lessen zijn 13 weken aaneengesloten geldig, met uitzondering van de schoolvakanties. Je mag  drie keer een les missen, daarna wordt de gemiste les in rekening gebracht. Een gemiste les kan worden ingehaald in de daarop volgende week door twee lessen achter elkaar te volgen. Dit abonnement wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk één  kalendermaand voor afloop van het abonnement te worden doorgegeven via info@yogalotuzz.nl 

Het bedrag van € 80,- dient in de eerste les, ná je proefles,  contant of via de bankrekening te worden voldaan.

PROEFLES HATHA YOGA (1 uur)

€ 10,-

RESTORATIVE YOGA (1,5 uur)

* Losse les: €15,-
voor de restorative yoga wordt geen abonnement afgesloten maar per les betaald.